„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ — Jan Werich

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Nárok na příspěvek má dítě narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022, které má v ČR trvalý
pobyt, a to pokud příjem posuzovaných osob (rodiče dítěte, manželky/manžela, partnera/partnerky)
nepřesáhl v roce 2021 částku milion korun hrubého.

Zdroj: MPSV ČR