Ztráta v rodině

Smrt je neodmyslitelnou součástí života, hovorům o smrti se ale většinou vyhýbáme. Ztráta blízkého člověka zasáhne celou rodinu i nejbližší okolí, včetně těch nejmenších, a určitě není dobré se tématu vyhýbat. Pokud zrovna ve vašem okolí někdo toto náročné období prožívá nebo vás téma zajímá, zaposlouchejte se a začtěte se do článků, které jsem pro […]

Krůček po krůčku aneb Podpora zkrácených úvazků

Je to jistě běh na dlouhou trať, ale všechno se počítá. Od 1. 2. 2023 si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevy na pojistném (nad rámec již uplatňovaných) v případě, že např. zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (osoby invalidní nebo zdravotně znevýhodněné) na kratší než stanovenou pracovní dobu. Podrobnosti najdete v přiloženém odkazu: https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem.

Novinky MPSV od roku 2023

S příchodem nového roku přichází několik změn v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, nebo v oblasti důchodů. Podrobnosti najdete v souhrnné tiskové zprávě MPSV ČR: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/novinky-od-roku-2023-mpsv-prinasi-kompletni-souhrn

Milostivé léto II

Od 1. září do 30. listopadu 2022 probíhá akce Milostivé léto II, která je šancí pro zbavení seveřejnoprávních exekucí, a to pouze zaplacením jistiny a administrativního poplatku. Veškeréinformace a návod jak ukončit svoje exekuce najdete na webu milostiveleto.cz . Zdroj: ÚP ČR

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Nárok na příspěvek má dítě narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022, které má v ČR trvalýpobyt, a to pokud příjem posuzovaných osob (rodiče dítěte, manželky/manžela, partnera/partnerky)nepřesáhl v roce 2021 částku milion korun hrubého. Zdroj: MPSV ČR